دیمر 6 کانال هر کانال 2 آمپر TIS

دیمر هوشمند TIS به صورت Free Voltage با شش کانال خروجی که هر کانال ۲ آمپر جهت کنترل شدت میزان نور از خود عبور می دهد. به صورت  هر کانال می‌تواند بصورت دستی و یا از طریق نرم افزار سیستم هوشمند TIS و توسط متخصص سیستم هوشمند برنامه ریزی شوند. Continue reading

روشنایی و دیم کردن نورها:

دیمرها با ظرفیت های مختلف جهت ذخیره انرژی با استفاده از کنترل شدت روشنایی بکار می روند. اضافه کردن کنترل چراغها به محیط زندگی، زیبایی و راحتی را به خانه ها می افزاید. سیستم هوشمند شدت روشنایی و طرز روشن شدن چراغ ها را کنترل می کند صحنه های زیبا و هنرمندانه ای را خلق می کند و بر زیبایی های مورد تاکید اثر می گذارد.

کنترل کردن کلیه روشنایی ها تنها از روی یک سوئیچ دیواری بسیار راحت می باشد.کنترل لامپ های نقطه ای، چراغ های رشته ای، لوسترها، چراغ های رومیزی و چراغ های دیواری توسط دیمرهای هوشمند S-Bus از 2 تا 12 کانال.


انواع دیمرها:

dimmer2ch6Aدیمر 2 کانال 6 آمپر

 

 

 

 


dimmer4ch3Aدیمر4 کانال 3 آمپر

 

 

 

 


dimmer6ch2Aدیمر6 کانال 2 آمپر