سناریوها به تفکیک فضای ساختمان و کاربرد:

 • سالن های همایش و کنفرانس
 • بخش های اداری خصوصی
 • محیط های اداری باز
 • سیستم هوشمند هتلی
 • مساجد و مکان های مذهبی
 • تشخیص اوقات شرعی و زمانبندی سیستم هوشمند
 • ویلاهای هوشمند
 • فرودگاه هوشمند
 • تالارهای جشن و عروسی
 • تالارهای ورودی،لابی های آسانسور
 • سالن های ورزشی
 • مراکز خرید
 • مراکز تفریحی و سرگرمی
 • اماکن عمومی

airport2 Smart Airport

cinema-roomSmart Cinema

ballroomSmart Hotel

mosque3Smart Mosque

museumSmart Museum

theme-parkSmart Park

sports-complexSmart Sports Complex

showroomSmart Show Room

meeting-roomSmart Office

operating-roomSmart Hospital

classroomSmart School

ورودی ساختمان هنگام ورود:

 • روشن شدن مسیرهای روشنایی مورد نیاز در مسیر ورود تا رسیدن به محل موردنظر
 • ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل
 • راه اندازی سیستم صوتی یا تصویری
 • راه اندازی قهوه جوش و یا چای ساز
 • امکان تطبیق نور فضای داخلی با نور موجود در محیط ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان تطبیق پرده ها و چراغ های پشت پرده با زمان حضور ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان گزارش گیری زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط خاص

 

14url

ورودی ساختمان هنگام خروج:

 • خاموش شدن کلیه مسیرهای روشنایی
 • ایجاد دمای مطلوب در هنگام خروج و تعریف دمای مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل
 • امکان تطبیق پرده ها و چراغ های پشت پرده با زمان حضور ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان شبیه سازی حضور در منزل
 • امکان گزارش گیری از وضعیت باز و بسته بودن درب و پنجره ها
 • خاموش کردن سیستم صوتی و تصویری
 • خارج کردن مسیرهای کنترلی از مدار
 • کنترل زمان بندی باز و بسته شدن پرده ها و یا حتی یک مسیر روشنایی جهت تامین نور لازم برای گل های زینتی
 • امکان گزارش گیری دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج

 

Kitchen at the HGTV Smart Home 2013 located in Jacksonville, FL