3url

 

آشپزخانه:

امکان تعریف سناریو های متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها

امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص کنترل شدت روشنایی موردنیاز

بطور مثال مد طبخ غذا: روشنایی سقفی روشن، روشنایی بوفه خاموش، چراغ بالای اجاق روشن، هود روشن و درجه حرارت به حداقل مطلوب

ایجاد دمای مطلوب و راه اندازی فن های تخلیه هوا بسته به نوع کاربری ( هنگام طبخ غذا، صرف صبحانه، شستشوی ظروف و یا نظافت )

 

smart-technology-kitchen-ideas