اتاق خواب اصلی:

  • امکان تعریف سناریو های متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها
  • امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص کنترل شدت روشنایی موردنیاز
  • امکان تلفیق کنترل روشنایی، کنترل پرده ها و سیستم صوت و کنترل های لازم در فضای حمام
  • ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت ( خواب، بعد از حمام، آرایش،‌استراحت و… )
  • امکان کنترل و گزارش گیری سایر فضاها ( روشنایی، دما، پرده ها و پنجره ها ) از همان محل
  • فعال یا غیر فعال نمودن سیستم امنیتی

بطور مثال سناریوی صبح بخیر: راه اندازی سیستم صوتی با صدای ملایم، ایجاد نور ملایم با تنظیم پرده ها و استفاده از نور طبیعی موجود در محیط، گزارش ساعت، دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج، ایجاد دمای مطلوب در فضای حمام، آماده سازی و راه اندازی دوش و سونای ایستاده، راه اندازی قهوه جوش و …

 

bedroom