ورودی ساختمان هنگام ورود:

 • روشن شدن مسیرهای روشنایی مورد نیاز در مسیر ورود تا رسیدن به محل موردنظر
 • ایجاد دمای مطلوب در هنگام ورود و تعریف دمای مطلوب در هنگام حضور در منزل
 • راه اندازی سیستم صوتی یا تصویری
 • راه اندازی قهوه جوش و یا چای ساز
 • امکان تطبیق نور فضای داخلی با نور موجود در محیط ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان تطبیق پرده ها و چراغ های پشت پرده با زمان حضور ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان گزارش گیری زمان و تعداد ورود و خروج در شرایط خاص

 

14url

ورودی ساختمان هنگام خروج:

 • خاموش شدن کلیه مسیرهای روشنایی
 • ایجاد دمای مطلوب در هنگام خروج و تعریف دمای مطلوب در هنگام عدم حضور در منزل
 • امکان تطبیق پرده ها و چراغ های پشت پرده با زمان حضور ( در دو زمان شب و روز )
 • امکان شبیه سازی حضور در منزل
 • امکان گزارش گیری از وضعیت باز و بسته بودن درب و پنجره ها
 • خاموش کردن سیستم صوتی و تصویری
 • خارج کردن مسیرهای کنترلی از مدار
 • کنترل زمان بندی باز و بسته شدن پرده ها و یا حتی یک مسیر روشنایی جهت تامین نور لازم برای گل های زینتی
 • امکان گزارش گیری دما و وضعیت آب و هوای محیط خارج

 

Kitchen at the HGTV Smart Home 2013 located in Jacksonville, FL

smart-technology-kitchen-ideas

ناهارخوری:

 • امکان تعریف سناریو های متفاوت (روز و شب) در خصوص کنترل پرده ها
 • امکان کنترل و تعریف سناریوهای متفاوت در خصوص کنترل شدت روشنایی موردنیاز
 • ایجاد دمای مطلوب با کاربری های متفاوت ( با توجه به نوع غذای در حال سرو و دمای مناسب بنا به تعداد حاضرین و فصل سال )

بطور مثال سناریوی شام: روشنایی سقفی خاموش و روشنایی دکوراتیو با 35٪ دیم و نور مخفی روشن و سیستم صوتی با صدای ملایم راه اندازی گردد.

 

12url