پروپوزال هتل هوشمند

 

دسته بندی اتوماسیون ساختمانی و هوشمندسازی در هتل

به طور کلی از لحاظ جغرافیایی و نوع کاربری، می توان دسته بندی ذیل را در مورد یک هتل در نظر گرفت:

  1. اتاق های اقامتی
  2. سیستم مدیریت مرکزی مهمانان
  3. فضاهای عمومی
  4. پارکینگ
  5. سرویس ها و خدمات خاص
  6. موتورخانه و تاسیسات مکانیکی
  7. سایر سیستم ها

Continue reading

هزینه هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان ، خانه هوشمند ، ساختمان هوشمند این کلمات برای ما کاملا آشنا هستند و شاید در طول سال بار ها در باره آنها از دوستان یا رسانه های مختلف شنیده یا مطلبی خوانده باشیم ولی سوالی که ذهن اکثر مالکان و سازندگان محترم ساختمان را به خود مشغول کرده است این است که در نهایت هزینه هوشمند سازی یک ساختمان چه مقدار میباشد. Continue reading

روش های هوشمند سازی ساختمان

به هر صورت شما در هوشمند سازی توسط تعدادی سنسور اطلاعاتی را جمع آوری و به سوی سیستم مرکزی ارسال میدارید و پس از تحلیل اطلاعات دریافتی فرامینی را به سمت عملگرها گسیل داریم . با این تعریف در مجموع میتوان گفت سه روش گوناگون برای هوشمند سازی ساختمان ها وجود دارد : Continue reading