به ابنیه سازان هوشمند لیان خوش آمدید

تجربه سرمایه گذاری سودمند، لذت زندگی با خانه ای هوشمند

دریافت کاتالوگ شرکت IBML

دیمر 6 کانال TIS

دیمر هوشمند TIS با شش کانال خروجی، هر کانال ۲ آمپر جهت کنترل شدت میزان نور استفاده می‌شود؛ هر کانال می‌تواند بصورت دستی و یا از طریق نرم افزار سیستم هوشمند TIS و توسط متخصص سیستم هوشمند پروگرم شود.

Continue reading

سیستم های صوتی و تصویری خانه هوشمند

با مجهز کردن خانه هوشمند به سیستمهای صوتی قابلیت های زیر فعال خواهد شد :

رادیو داخلی مستقل باقابلیت ذخیره سازی ایستگاههای موجود برای هر بخش از خانه هوشمند.

پخش موزیک برای هر بخش از خانه هوشمند .

Continue reading