به ابنیه سازان هوشمند لیان خوش آمدید

تجربه سرمایه گذاری سودمند، لذت زندگی با خانه ای هوشمند

دریافت کاتالوگ شرکت IBML

بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند (EBMS )در بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان

چکیده :

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(EBMS ) با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد.

از آن جایی که محدود بودن منابع انرژی همواره یکی از مشکلات بزرگ بشر بوده است و شهر سازی درنقاط مختلف کشور از جمله عوامل مهمی می باشد که در اتلاف انرژی در ساختمان دارای اهمیت بسیار می باشد . Continue reading

طرح پیشنهادی در مورد تجهیز بزرگراه های کشور به فن آوری RFID

چکیده

 بحث جدیدی که چند سالی در حوزه صنعت واقتصاد کشورها بروز کرده وکاربردهای بسیار بسیار متنوعی را پیدا نموده ویک آینده پر رونق وبا شتاب زیاد را نشان داده است. این فناوری جدید در صنعت ،حمل ونقل, توزیع وانبارداری , پزشکی , کتابداری , امنیتی وکل function های مدیریتی در این حوزه ها اختصاص دارد.

Continue reading

مزایا و معایب مدرسه ی هوشمند

پیامد استفاده از فناوری اطلاعات و محوریت قرار گرفتن دانش در جهان امروز ، تغییرات عمده ای است که همه فعالیت های آموزسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، تجاری و …. را تحت تاثیر قرار داده است.

به همین دلیل توجه به الکترونیکی مدترس با اهداف مختلف آموزشی و به خصوص برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با دنیای فناوری اطلاعات ، فرهنگ سازی و آماده کردن آنان برای فعالیت در جهان با شرایط فوق کاملا ضروری به نظر می رسد . Continue reading