انرژی های نو: بررسی ۶ مزیت اصلی انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی یعنی منبعی از انرژی که از خورشید بصورت پایدار و یکنواخت در طول سال ساطع میشود. از آن جایی که منابع تجدید ناپذیر در سال های آینده رو به زوال خواهند بود، ضروریست که منابع تجدید پذیر مانند باد, قوه محرک مولد برق, جزر و مد و زیست توده جایگزین شوند. مزیت اصلی انرژی خورشیدی آن است که می‌تواند به راحتی توسط کاربران تجاری و خانگی نصب گردد چراکه نیازی به هیچ تجهیزات بزرگ و جاگیر، مانند تجهیزاتی که در انرژی بادی و حرارتی موردنیاز است، نیست. انرژی خورشیدی نه تنها برای مردم بلکه برای محیط هم منفعت دارد. یکی از منابعی که به وفور از آن استفاده می‌شود، انرژی خورشیدی است. Continue reading