به ابنیه سازان هوشمند لیان خوش آمدید

تجربه سرمایه گذاری سودمند، لذت زندگی با خانه ای هوشمند

دریافت کاتالوگ شرکت IBML

انواع سیستم های مدیریت ساختمان

نوع اول:Building Management System)BMS ) :ا توماسیون ساختمان

Centrally monitoring :به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطلاق می شود که به منظور مانیتورینگ و کنترل یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شوند .

Continue reading

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
(Building Management System)، سیستم اتوماسیون ساختمان(Building
Automation System)و سیستم کنترل ساختمان(Building Control System)همگی واژگانی نزدیک به هم هستندکه برای هوشمندسازی ساختمان بکارگرفته میشوند.

Continue reading

بررسی نقش سیستم مدیریت هوشمند (EBMS )در بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(EBMS)با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها در صدد آن است که شرایطی ایده آل همراه با مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها پدید آورد Continue reading