سنسور پیش خدمت انرژی TIS

سنسورها در خانه هوشمند عملکردهای بسیا مهمی دارند، به عنوان ورودی در سیستم هوشمند عمل می‌کنند، سنسور ده کاره هوشمند یا همان سنسور پیشخدمت با قرارگیری در سیستم هوشمند و درکنار سایر قطعات هوشمند، وضعیت محیط را بررسی می‌کنند و آن را به سایر اعضا سیستم هوشمند گزارش می‌دهند، سنسورهای هوشمند به عنوان بخش فرمانده در خانه هستند،
از دیگر امکانات سنسور 
10F:

توانایی تشخیص حرکت توسط بخش سنسور نوری خود را دارا می‌باشد

توانایی تشخیص میزان نور در محیط

توانایی تشخیص دمای محیط

این سنسور هوشمند امکان ارسال و دریافت امواج IR را نیز داراست و می‌توان از این امکان جهت کنترل، اسپیلیت‌های دارای ریموت، تلویزیون، سینمای خانگی، پرده برقی IR و سایر تجهیزات دارای  ریموتIR استفاده کرد.

این سنسور هوشمند دارای ۲ ورودی آنالوگ2Z)برای اتصال سنسورهای سنتی و مگنت درب و پنجره به سیستم هوشمند می‌باشد.

قابلیت دیگر سنسور هوشمند پیشخدمت یا 10 کاره TIS که آن را نسبت به سایر برندها متمایز می‌کند ، وجود خروجی ۱۲ ولت در آن می‌باشد؛ این خروجی می‌تواند جهت تغذیه سنسورهای سنتی و دوربین استفاده شود، در این حالت از سیم کشی دوباره برای ولتاژ ۱۲ پرهیز می‌شود و این عمل باعث صرفه جویی در سیم کشی ساختمان خواهد شد.

 

ES-10F-CM is a ceiling mount controller that afford a convenience and saving energy.

it is recommended to install ES-10F-CM in each room to give the maximum of saving energy .

ES-10F-CM has 10 functions  that help in saving energy and other necessary home automation functions

Important Features

–  Stable Passive Infrared motion detector.

–  High sensitive light  meter senor.

–  6 Infrared emitters to cover  360 degree horizontally, 90 degree vertically angle.

–  Infrared  receiver.

–  2 Digital inputs.

–  12 Volt DC / 50 mA output.

–  32 Lines of Logic Automation .

–  200 Infrared codes memory.

–  40 Programmable Flags.

–  Temperature Sensor.

–  TIS Bus Network enabled.

–  ABS anti-flame case.

–    UL USA  certified  terminal, ICs and PCB