سنسور حرکتی هوشمند TIS

سنسورها در سیستم هوشمند می‌توانند نقش‌های مختلفی داشته باشند، بوسیله‌ی آن‌ها می‌توان فرمانی را به سیستم هوشمند ارسال کرد،  می توان از آن‌ها به عنوان سنسورهای امنیتی استفاده کرد و همچنین می‌توان عبور و مرور در نقاط مربوطه را تشخیص داد.

سنسور هوشمند می‌تواند بصورت سری با سنسورهای دیگر رابطه داشته باشد، به عنوان مثال سنسور هوشمندی در اتاق نصب شده و سنسور هوشمند دیگری در راهرو می‌باشد؛ می‌توان این سنسور هوشمند را بگونه‌ای برنامه ریزی کرد که اگر فردی از بیرون وارد اتاق شد سنسور هوشمند عمل کند ولی درصورتی که فردی در اتاق حرکت می‌کند عمل خاصی انجام نشود و یا دستور دیگری انجام شود.

سنسور هوشمند TIS دارای طراحی و ظاهر زیبایی می‌باشد و می‌توان از آن در خانه‌های لوکس و مجلل استفاده نمود.

از جمله امکانات سنسور هوشمند TIS می‌توان به نکات زیر توجه کرد:
تشخیص حرکت
دارای پورت
bus
 قابلیت ارتقاء با درگاه Mini USB
 امکان ارتباط با سایر سنسورهای هوشمند
قابلیت برنامه‌ریزی بصورت حرکتی

PIR Motion sensor

MS-PIR-CM

MS-PIR-CM is a ceiling mount  Passive infrared motion sensor , TIS-bus enable, that afford a convenience and saving energy.

it is recommended to install TIS-PIR-CM  in each allay, WC, Kitchen to give the maximum of saving energy

Important Features

– Stable Passive Infrared motion detector.

– TIS bus network enable.

–  easy installing  mechanism.

–  ABS anti-flame case.

–  UL USA  certified  terminal, ICs and PCB