آدرس وب سایت:                                                                                      WWW.IBML.ir

آدرس پست الکترونیکی:                                                                   Email: Info@IBML.ir

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی – خیابان فردوسی – ساختمان پارک علم و فناوری – طبقه سوم – واحد 309

تلفن:                    09171732744