منبع تغذیه شبکه هوشمند 24 ولت 1.5 آمپر TIS

برای تغذیه ماژول های سیستم هوشمند TIS، مورد استفاده قرار می گیرد.

ازجمله امکانات این ماژول:

دارای ولتاژ ثابت 24 ولت

قابلیت نصب بر روی ریل تابلویی

نحوه ارتباط با دیگر قطعات به 2 صورت : سیم کشی کردن از قسمت TIS bus و ارتباط از طریق کانکتورهای سبز رنگ کنار

 هر قطعه

Power Supply 24V DC 1.5A

PS.24V-1.5A

TIS Power Supply 24VDC 1.5A

Din rail power supply with good heat sink, stable output voltage ,  output surge protection, input tolerance proof

Important Features

Stable 24 Volt DC / 1.5 Amps output-

Surge output Protection-

Over heat Protection-

–  80-250 V AC Input.

 LED indicator for DC output signal –

Support TIS bus connection –

ABS anti-flame case-

UL USA  certified relay, terminal, ICs and PCB-

Product CE certified