پورت ارتباطی شبکه TCP/IP با شبکه TIS-BUS

اژول IP یا مبدل S-BUS به TCP/IP فرامین موجود در شبکه باس  (BUS)را به شبکه کامپیوتری استاندارد و بلعکس تبدیل می‌کند؛ این ماژول امکان اتصال به شبکه هوشمند توسط کامپیوتر و امکان برنامه یزی قطعات را فراهم می‌کند

. هنگامی که بحث از کنترل خانه هوشمند با تبلت و یا iPod توسط  Wi-Fi و اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری است به این ماژول هوشمند نیاز می‌باشد؛

Pro IP UDP with RS232 RS485 Port

IP-COM-PORT