مبدل 2 کانال ورودی 0 و 1 به هوشمند با گیرنده IR پشت

درگاه ورودی کلید های هوشمند لونا و مارس با شبکه و دیگر ماژول های هوشمندTIS  است.

بر اساس نوع استفاده، به چهار مدل تقسیم بندی می شود.

پنل ادیشن های  3 رله 5 آمپر و 3 رله 3 آمپر که  می تواند به عنوان سوئیچ و با ولتاژ آزاد، 3 تا 5 آمپر جریان را تحمل کرده و عبور دهد.

پنل ادیشن 2Z با قابلیت ارسال امواج IR: می توان چشمی ارسال کننده IR به آن متصل کرد.در زمانی که خواسته شود با تبلت یا موبایل، ادوات ریموت دار را کنترل کرد.

پنل ادیشن 3Z با خروجی ولتاژ 12V: می توان چشمی IR  به آن متصل کرد و یک خروجی 12 ولت هم برروی آن وجود دارد که می توان برای تغذیه ماژول خروجی که به آن متصل می شود را انجام دهد.

پنل ادیشن 2Z IR Reciver  : برای دریافت امواج IR می توان از این پنل ادیشن استفاده کرد.( زمان ارسال کد های IR از سایر ریموت ها به کلیدی که دارای پنل ادیشن IR Reciverاست)

ADD-2Z-IRR is a 2 zones dry input contacts to sense any digital inputs, used to connect to any normal lighting switch to control lighting, also used for automation  and saving